Info

FeLV

Feline Leukemia Virus

Wat is Feline Leukemia Virus (FeLV)?
FeLV is een retrovirus, zo genoemd vanwege de manier waarop ze zich gedragen in geinfecteerde cellen. Ze produceren een enzyme - omgekeerd transcriptase - welk hen toelaat copies van hun eigen DNA in dat van de cel te copieren. Ook al zijn ze gerelateerd, zijn FeLV en FIV (Feline Immunodefiency Virus) twee verschillende virussen (andere vorm, genetisch andere opbouw, ziektebeeld is anders). Het ziektebeeld lijkt in beide gevallen sterk op elkaar, de manier waarop de ziekte veroorzaakt wordt, verschilt. Het is normaal dat een kat met FeLV ook FIV heeft.
Feline staat voor kat, Leukemia is een vorm van bloedkanker. Het virus tast o.a. het beendermerg aan, welk zorgt voor de aanmaak van rode bloedcellen.

Hoe wordt een kat besmet?
Katten besmet met FeLV komen wereldwijd voor. Het virus wordt door een besmette kat royaal verspreid in speeksel en bij niezen, en ook in urine, feces en via de melk bij zogende katten. Infectie kan geschieden via bijtwonden, maar ook tijdens een normale, niet-agressieve ontmoeting. Kittens kunnen besmet worden door de moeder voor de geboorte, of erna via de moedermelk. Het virus leeft hooguit een paar uur buiten de kat.

Wat doet FeLV?
Het virus veroorzaakt verschillende wijzigingen bij de kat. Het is de grootste oorzaak van kanker bij katten. Het kan verschillende problemen veroorzaken in het bloed en het kan het immuniteitssysteem van de kat zo verzwakken dat normale, alledaagse bacteriën, virussen, schimmels, .... die een gezonde kat niet deren, plots tot een doodzieke kat leiden. Deze secundaire infecties zijn kenmerkend voor FeLV.
Vlak na de infectie is het normaal dat de kat geen tekenen van ziekte vertoont.
Er zijn twee stadia in FeLV. FeLV is aanwezig in het bloed (viremia) tijdens deze 2 stadia.
Primaire viremia is een vroeg stadium van de infectie. Sommige katten kunnen in dit stadium een immuniteitsreactie opbouwen welk het virus in het bloed elimineert en

Wat zijn tekenen van FeLV?
De gezondheid van de kat kan geleidelijk achteruitgaan, of ze kent periodes van ziekte afgewisseld met gezonde periodes. Soms komen pas jaren na de infectie tekenen van de ziekte naar boven:

  • slechte vachtconditie, koorts en slechte eetlust
  • bleek tandvlees, ontstekingen aan het tandvlees (gingivitis) en de mond (stomatitis), chronische of weerkerende infecties van de bovenste luchtwegen.
  • aanhoudende diarree
  • gezwollen lymfeklieren
  • diverse oogproblemen
  • langzaam maar aanhoudend gewichtsverlies
  • verschillende soorten kanker en bloedproblemen
  • spontane abortus of misvormde kittens
  • aanvallen, gedragsstoornissen of andere neurologische afwijkingen

Diagnose van FeLV
FeLV wordt aangetoont door het testen van een bloedstaal op antistoffen.
Positief
Aangezien zo goed als geen kat een infectie overwint, duidt de aanwezigheid van antistoffen op FeLV. Deze test wordt door alle veterinaire labo's uitgevoerd en bestaat ook in een kit voor dierenartsen of -klinieken. Aangezien vals-positieve resultaten voorkomen is het mogelijk dat de dierenarts dit resultaat wil bevestigen door een andere test.
GeInfecteerde moederkatten geven antistoffen aan de kittens. Deze kittens kunnen tot maanden na de geboorte positief testen op FeLV, hoewel slechts een klein percentage van deze kittens ook effectief besmet zijn. Positief bevonden kittens onder de 6 maanden worden best hertest als ze ouder dan 6 maanden geworden zijn.
Negatief
Een negatieve test duidt op afwezigheid van antistoffen tegen FeLV. Meestal wil dit zeggen dat de kat niet besmet is. FeLV heeft een incubatietijd van 8 tot 12 weken of langer. In die periode zijn er geen of onvoldoende antistoffen in het bloed te vinden, terwijl de kat wel besmet kan zijn. In geval een vermoeden van besmetting bestaat (b.v. na een gevecht met een vreemde kat) is het best na 2 maanden nogmaals te testen.
Katten tegen het eindstadium van FeLV kunnen negatief testen omdat hun immuniteitssysteem zo verzwakt is dat het geen antistoffen meer produceert.

© Cattery Van Eyck Zonhoven - Hasselt - Gsm: +32 (0)474 56 42 98 - Karine.remels@telenet.be